שלח חבילה - Union Logistics
(*)-שדות חובה מסומנים ב
(פרטי השולח (למלא באנגלית
Добавить посылку
(נתוני הנמען (למלא רוסית
כתובת
(תכולת החבילה (למלא ברוסית
Другое
אריזה
תיאור תכולת החבילה וערכה המוצהר הינם מלאים ונכונים. קראתי והבנתי את רשימות*:אני הח»מ מצהיר\ה בזאת כי.הפריטים האסורות לייבוא והגבלות על יבוא לארץ היעד, החבילה אינה מכילה את הפריטים אלה ואכן עומדת בתקנון המכס בכל מקרה של הפרה על התקנון של התחייבויות אלה, אני מסכים\ה לחסות את העלויות הנלוות, אשר נגרמו עקב אי המידה בתקנון כגון: בדיקות מכס נוספות ו / או החזרת החבילה לארץ המוצא.